ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Διοικητική θέση

Ευρετήριο Άρθρου

Το Αδάμ έχει πληθυσμό 481 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Σήμερα μένουν στο χωριό 250 περίπου μόνιμοι κάτοικοι. Διοικητικά ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων του δήμου Λαγκαδά.

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας άνηκε στο δήμο Παζαρηγκσαχ (Παζαρούδας). Η πληροφορία αυτή αντλείτε από κατάλογο του αρχείου Θεσσαλονίκης. Εκεί αναφέρεται και διαχωρισμός σε "Αδάμ Χριστιανικό" και "Αδάμ μουσουλμανικό". Το δεύτερο πιθανόν αφορά μια συνοικία γύφτων που είχε εγκατασταθεί στο λεγόμενο "Τσιγκομαχαλά" για κάποιο διάστημα.