ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Αρχιτεκτονική και πολεοδομική οργάνωση - Επίλογος

Ευρετήριο Άρθρου

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι του Αδάμ φαίνονται πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της παράδοσης, κατά συνέπεια και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, σε σχέση με κατοίκους άλλων χωριών και περιοχών. Αυτό σε σχέση με το πρόγραμμα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που θέτει σε όλη την επαρχία Λαγκαδά υπό προστασία αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς δίνει ελπίδες πως στο μέλλον θα σωθούν παραδοσιακοί οικισμοί με τις τόσο όμορφες αρχιτεκτονικές μορφές τους.