ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Του πουδήλατου μ'


Η διαδρομή Αδαμ -Ζαγκλιβερι γι'ενταν καθημέρα μι τα ποδάρια, για να πάμι στο γυμνάσιου όπους κι τα παλιότιρα χρόνια  τα τρανίτηρα τα  πιδιά Ντας χιόνιζιει ή όντας εβριχει πά'ίναμι τα καημένα,κι μας απόμναν πολλά πονίδια στα καλάμια μας απο τσμπότις που γιόμουζαν του Χμώνα χιόν'.

Οι πατιράδις μας του ξιάρζαν για να πιράσουμι, <να πάτι  ξιγκαβουθιτι να μην ιστι τύφλα σα ντιμας >αυτό ήταν το καθημιρινό λιεισιμού, όντας πάλι μι πέταξι η Μαλιέγκους του καταλουγο τνπρώτη μέρα που προυτουπήγαμι στου γυμνάσιου,που ευτιχώς τσάκουσι στουν νόμου τ΄Μαρούδα τ'μ Μάνινα, αλλοιώς θα γιένταν κλάψτα χαράλαμπη , αν ιπιρνι χαμπάρ' ι τζίκαρους θα γιένταν του σώσει.

Ετσ' πολιέτις κουτρουκλούσαν οι μέρις κι ένα μισιμέρ' κ'τάζου τουν μπαμπάμ να έρχιτι φουρτσιάστος κι να μι λιέει, <α'ιντι έλα να πάμι στου Χρυσουχου'ιδι να σι πάρου ποδήλατου δεν ηνι διάλιά αυτήν μι τα πουδάρια κάθι μέρα >. Του θμούμι κάθι μέρα του κόκκινουμ του πουδίλα τουμ του <<  MIFA>>  έτς ήταν ι μάρκατ, γάζουνι του άτιμου, όντας πάλι έκανι η δικτατορία του δρόμου ντ΄' πιρνούσα κουτσιάν' μι  του κόκκινου του ποδήλατουμ , του γάζουνα κι μουνοπαλιά ιμαν Ζαγκλιβέρ ,ίχει πουλύ επιτάχυνση του κουκνούδιμ' .

Κουντά στι μένα αγόρασι κι ι Ανέστης η Τζαντζαρς τ'Θανασιασίατ  κι απού τότι μι τ'Θανασία εκαμναμι ατιλίωτις ώρις παρέα <τι ρε Μαίρη ισιένα του θκιόσ' πλαλάει  πουλύ, <ας πρόσιχις Θανασίαμ να ίπιρνις σα ντου θκόμ',ποιο΄ς σι φταίει > κι άλλαζαμι ποδήλατα  κι ίχι δίκιου η φιλινάδναμ του ποδήλατουτς ιπιτάχυνς κάντιπουτα.

Οντας τα χρόνια πέρασαν κιέκαμα οικουγένια ένα καλουκαίρ' ίβγαλα ντθυγατέραμ' βόλτα μι του καρότσ', χτάζου ένα μκρούτσκου να κάν' βόλτις μι του ποδήλατουμ τουν φώναξα τουν μένιου

<¨Έλα ιδώ ρε που του βρήκις αυτό ξέρεις ΄τίνους ιν' >κι μι λιει του καημένου μι του φόβου μι τσ'του πάρου <τ'αγόρασι η μπαμπάζουμ από του Δημητράκη 1 πιντακουσιάρκου>.

Η μπαμπάζουμ του χάισι στουν ανιψιότ κι αυτός η βλουημέμους έκαμι τβόλιτ' 
Ώρα καλή στου μικρούλ'ικινις τσιποχίς που σήμηρα κι αυτος γραμματίζ' πιδιά 

Χαιρουμι σήμιρα τσ'κινούργιοι τσ'γουνεις που αγουράζουν όσνοι τσέρχιτι βόλ'κα στα πιδι΄τς πιχνίδια γιατί όπους ξιέρτι ούλνοι πολύ καλά οι καλιές οι αναμνήσις σί χουρταίνουν τψύχς!

Μαρία Λιναρούδη Παπαζά