ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Ο μπαρμπα Στέργιος ο Παπαζάς

Συνήθους η αυλή τ'γιρου--Στέργιου τ'Παπαζά είχι πάντα γιλάδια.

Μιά μέρα,  ικί που η μάννα μ' άρμιγει τσνάει μια η γιλάδα δίν μια τουν αρμιγά κι αρχινάει να μπδάει τσ'μπλουκοί ,τ΄νιχι τσιμπισ  στούγλους (μυγάκι) κι αφίνιασει. Ιμείς έπιζαμι κτσάκ στ'ν αυλή, ικί σιακάτ στ'ν αχλαδιά. μόλις χτάζουμει τ' γιλάδα πλαλξαμει κι μπαρκαρώθκαμι στου σπίτ'. Τσινξει μπίδξει του γιλάδι ( ιμείς μέσαπου να βγούμι όξω θα μας τσαλαπατούσει) κι ύστιρα αφού σνίρτει η μάννα μ' τ'ν αρμιξει ξανά κι μείς συνέχσαμει του κτσάκ'.  Ενδοξα χρόνια όντας 'επιζαμι του κτσάκ, αξέχαστα, κι στου σκουλιό ερασιτέχνοις

Μπορει να πέρασαν τα χρόνια μα οι αμνήσεις μένουν και μας ακλουθούν όσο ζούμι μι του ετς' θέλου.


Εσείς οι περισσότιρνοι που καταφέρνιτι να ιστι δικτυομέν ούτι που ξέρτι ότι στου Αδαμ βριζγκταν χώρια απού του παλιό του κόσμου που αναφέρτι στα μασσάλια σας κι αλλνοι παλλιότερνοι πο'καμναν διάφορα,απ' του να σπάνουν τσ'φούσκις απού τσ 'αγιλάδις  μέχρι χέρια πουδάρια , χωρις να έχουν καν μια αναπουδιά στιδλιατς.

Τέτιους λοιπόν ήταν η Στέργιους η Παπαζας που ιγώ σήμιρα έχου ΄τ'ονουματ καθώς ιμι προυγόνιτ.
Αυτός λοιπόν η Παπαζας ΄ήταν πρακτικος γιατρός για τα ζουντανά μα κι για τσανθρώπ'.

<τσι 2 του βράδ κρουτάλζαν τ'πόρτα, γιατί φούσκισι η γιλάδα τάδι  να ξίσ' τφούσκα, τ'αλλνού του μλαρ' καρδουπόνισι, πλάλα μπαρμπα -Στέργιου, του γαδούριμ' γκαβώθκι .....για ούλα η γέρου -παπαζας έίχι τσ 'θιραπείιστ' μη ιπιτυχία! Μα ίχι όμους κι αυτος τ' Μαρίγιατ ..

<Αχ  Στέργιουμ' τι μι σ΄κώνισι τώραια μέσα στα άγρια τα μισάνυχτα για ταυτο΄ν α'ια για του γιλάδι πάνι του πρου'ι μπουνταλάμ >, <κοίταζι ισί τι δλιάς' Μαρίγιαμ >.

Αυτός ήταν η γέρου-Παπαζας...

Μαρία Λιναρούδη Παπαζά