ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

 

 Το Τζουκ Μπόξ

Μη μι πείτι εισείς οι τρανίτοιρ  ότι δε θμάστι του τζουκ μποξ ? Ιμεις λοιπόν τχρονιά που ιμασταν στδιφτέρα ντγυμνασίου  κι παραπάν πιρνούσαμι τσπιο πουλιές ωρις μι το τζουκ μποξ ικι στΑνεστη του καφινίου .¨ολην ντμέρα σας λιέου κι τα βαρινάμι στου πέτνοπυ τα γράμματα όπους μας ιλιγι ι μάνναμ  ,μο  τνωρα που ήταν να μη κάνουμι απουσίις ελπαμι απου του καφινίου .Κι για του βάλουμι να παίξ. Του τραγούδ που γύρβαμι επριπι να ρίξουμι ντιο δραχμες  ,πράμμα που μας έκαμνι ταντέλα  και δε πάίνι άλλου .τότι λοιόν συννοήθκαμι μιντ θανασία να ανοιγουμι του καπάκ’΄κι να βάζουμι  20 κι παραπάν¨τραγούντια  πατωντας του κουμπουδ΄που ήταν μέσα διπλα απόυ τσδίσκ .Τότι η τια η κατιρ έτριβι τα χέργιατς  τα πόσα διφραγκα θα  μάζουνι . Κάθι απόγιμα αυτό γιένταν ,τα προυβλήματα στναλγιβρα αλτα κι οι τιμωρίες  κάθι φουρά ήταν 100 φουρες του κάθι  πρόβλημα  να γράψουμι, κι όταν μας σικουνιη Χριστουφουρίδης  στου πινακα να λυσουμει προβλημα ιμασταν κουμπουρια κι του ξύλου δε λιεϊτι ,τα μαγλαμας ίβγαζαν φούσκις  _Γιατι μαρη δε μας ρουτάϊ για τα τραγούντια να τα πουμι κατά γράμμα Στου τζουκ μποξ όμως ατσίδις   έτς΄πιρνουσι ι βδουμάδα , έρνταν όμους η ωρα να αντιάς¨η τιά  τα κέρδη κι όταν ανγι  του κουτί  πάπαλα ουτι δίφραγκου  .Εμ πώς να βρι  αφου ιμεις βρίκαμι του κόλπου ? τι ακουι η θανα… δε λιεϊτι   .Καλά χρόνια ανιπαναλιπτα   αντι να τα κανουμι τέτια κι τωρα .

 Μαρία Παπαζά - Λιναρούδη