ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

 

Λύκος

 

Συζητουν δυό κι ρουτάει η ένας τουν α΄λλουν
-------- Πως πάει Βασίλ΄΄  τι κάμνιτι έιστι καλά  ,τουν γυιός δεν τουν χταζου που βρίσκιτι κιρόν σαν να έχου να τουν δγιώ?
----Α!!!!!!!!!!! τι δε του έμαθις ?
---τι να μάθου ,τουν συμβαίν΄τίποτα κακό? -
---ϊι που να φας ντγλώσσας ,θα μι του μάτιαςς του πιδι .Σπουδαζ΄ρε δε του έμαθεις?
---- α!!!!!!!!!!! μπράβου  ισυ του καταφιρεις ισι τουν έβαλις στου δρόμου κι θα τουν κάνς άνθρουπου ,ιγώ δε καταφιρα . ι τι σπουδάζ΄Βασίλ΄?
---- Τι σπουδάζ΄?  Λύκους .
--- τι λύκους ? έχ΄τέτοια ιπιστημ΄ ?
-- κι βέβαια έχ ΄ ,Ιδώ ντγύο χιλιάδις γίντια μι έφαει  κι σι μι ρουτας κι αν έχ΄
Μαίρη Παπαζα