ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

 

Η Στέργιους στη Σαλουνίκ'

Πάει η Στέργιους Σαλονικ' κι όταν γύρσει τον ρώτσαν οι συνχουριανοί τ'

-Πως σι φάνκι Στέργιου μ' η Σαλουνίκ';

-Πολύς κόσμους πάεινι γύρζει! Ή σι γάμουν  πάειναν ή σι παηγύρ'!

Ερμους Στέργιους, ευτυχής κι χαρούμινους κι πολύ τυχιρός που ζούσει στου κόσμου τ'!

Μαρία Λιναρούδη Παπαζά