ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

Αδαμιώτικο λεξιλόγιο

 Εύκολα διακρίνει κανείς από την προφορά τον Αδαμιώτη από τους άλλους ντόπιους. Ξεχωρίζει από την προφορά. Έχει δικούς του χρωματισμούς της φωνής και για κάθε μέρος του λόγου έχει πλάσει δικό του καλούπι, δικό του λεξιλόγιο και μητρική γλώσσα. Παρακάτω αναλύουμε μερικά μέρη του λόγου και ακολουθεί ένα λεξιλόγιο το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται.