ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Γνωμικά

Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα γνωμικά που λεγόταν και λέγονται ακόμη στο Αδάμ. Ένα μικρό δείγμα μιας πολύ μεγάλης λίστας που συνεχώς θα εμπλουτίζεται...

 1. Από μικρόν αλήθεια κι από τρανόν προμήθεια.
 2. Μισάρκους γάιδαρους νε (ούτε) ζάει, νε ψοφάει.
 3. Του μυρμιγκ' π' θα φάει του κιφάλι τ', βγάζ' φτιρά.
 4. Ανίφιρί τουν, γύρισε κι διε τουν.
 5. Κρασι απ' τ' αμπέλι σ', πιδί απ' τουν ιαυτό σ'.
 6. Παραμύθ' κι τραγούδ' δεν έχουν αγάν.
 7. Κάθι πιτ'νός στην κουπριά τ' λαλεί.
 8. Του σκυλί ικεί που τρώει, ικεί γαυγίζ'.
 9. Μι βιο παντρεύεται το στ'χειό.
 10. Κατά την τσόχα κι τ' αστάρ.
 11. Του καλό τ' αχλάδ', του τρώει η χιλώνα.
 12. Του κουπόι που κυνηγάει δυο λαγοί, δεν πιάν' κανιέναν.
 13. Θ'κό τ' ψωμί τρώει, ξένουν γκαιλέ τραβάει.
 14. Στου δ'κό μας του φαεί, αλάτ μη βάζ'ς.
 15. Άλνοι σκάφτουν κι κλαδεύουν, άλνοι πίνουν κι χορεύουν.
 16. Ισύ έχ'ς τα κουρβούλια, κι άλλους τρώει τα σταφύλια.
 17. φταίει η γάιδαρους, κι κρούν του σαμάρ'.
 18. Ικατό ξυλιές σε ξένουν πισινόν, δεν είνι τίποτα.
 19. Κατά του πάπλουμα, κι του ξάπλουμα.
 20. Όποιος αλυπάτε τ' αλουνού του τουμάρ', του θ'κό τ' του τρώει η λύκους.
 21. Πότε να γηράσου, να πινεύουμαι.
 22. Κινιούνται τα σίδερα, κινιούνται κι οι βιλόνες.