ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Εκφράσεις

Στο χώρο αυτό θα βρείτε διάφορες χαρακτηριστικές εκφράσεις του Αδάμ.

Εκφράσεις που σιγά σιγά τείνουν να εκλείψουν. Φυσικά είναι καλοδεχούμενες οποιεσδήποτε προσθήκες!

Ας θυμηθούμε λοιπόν κάποιες από αυτές...

 1. Θα σι κυνηγώ μέχρι να πατή'ς μαύρου χιόν'.
 2. Να τσακ'στείς να φύβ'γ'ς απου δω! Χαμένου σντράν', μι γάνιασες!
 3. Πίσου απ' τουν ήλιου να πας, καταραμένιε!
 4. Να σε βαρέσ' η γάνα, τσιπινίκου!
 5. Αι μαρή παλούκου. (Όταν στέκεται κάποια όρθια)
 6. Κρατ'νάς (κεφάλας), να βγει του σνίχι τ' (σβέρκος).
 7. Να σι κάψ' η ζάρα (φωτιά)!
 8. Μ' έκανε μια ζημιά του ντιντέλ'κου (αρρωστιάρικο)!
 9. Να σι βαρέσ' η ψόφους!
 10. Πουδάρ' να μη μείν'!
 11. Να έρτου κι να μη σι βρω!
 12. Τζούκας έκαμις! (Τίποτα δεν έκανες)
 13. Του μυαλό τ' στου κούτκα τό 'χει (πίσω).
 14. Ξέρ'ς πως σι φοβούμι. Όπους η χιλώνα του χαλάζ'.
 15. Ούμπου καμός ζουμ! (Καημός μου)
 16. Η καλούτσκους ζουμ! (Ο καλός μου)
 17. Αμ τι μαρή πλια καλούτσκα!
 18. Τράβα πουπέρα πέσε και γκβαριάς = πάνε στο δίπλα δωμάτιο ξάπλωσε και κοιμίσου .
 19. Μη ζαμακώνισι μπρουστά απ’ του γάδαρου στ’ αχούρ= μη βιάζεσαι σε μέρος αλλουνού που δε ξέρεις
 20. Τι δουκίθκεις τώρα; =(τι σου ήρθε)
 21. Τουν σταλαχίσκα! =(όταν δε θέλω να δω κάποιον)
 22. Σι ταραχίσκι η ψχίμ΄=σε σιχάθηκα
 23. Ας κουλσούμ = μη χειρότερα
 24. Βοδ’ καλαμαρνό= χαζός
 25. Ήρτι στα γράδατ’= ήρθε στα ίσια του