Το τηλέφωνο

Το τηλέφωνο

Το τηλέφωνο

Στο βιβλίο του δασκάλου σημειώνεται πως πρώτη φορά τηλέφωνο στο χωριό τοποθετήθηκε στο γραφείο της κοινότητας το 1934 επί προεδρίας Δ. Ζαχαρούδη.

??????? ?????

Το τηλέφωνο αφαιρέθηκε από τους Βούλγαρους στην κατοχή το 1942 και επανατοποθετήθηκε το 1957.