Τα φανάρια

Τα φανάρια

Τα φανάρια

Η κοινότητα στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, προκειμένου οι κάτοικοι να εξυπηρετούνται στην μετακίνησή τους τα βράδια στα σοκάκια του χωριού, χρησιμοποιούσε φανάρια πετρελαίων. Ήταν τοποθετημένα σε διάφορες θέσεις στους δρόμους και ο κλητήρας το σούρουπο περνούσε και τα άναβε. Η διαδικασία αυτή, που τόσο εξυπηρετούσε τους Αδαμιώτες, διεκόπη για άγνωστο λόγο γύρω στο 1934.

Η ηλεκτροδότηση στο χωριό πραγματοποιήθηκε το 1968.