Συγκοινωνία

Συγκοινωνία

Η συγκοινωνία

Το Αδάμ απέκτησε τακτική συγκοινωνία με τη Θεσσαλονίκη το 1955. Μέχρι τότε οι κάτοικοι ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν πεζοί μέχρι το Ζαγκλιβέρι και από εκεί να παίρνουν το λεωφορείο.

 Σήμερα υπάρχει συγκοινωνία με το ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης με τρία δρομολόγια την ημέρα.